Hieronder wordt kort hypnotherapie uitgelicht.

Hoe werkt hypnotherapie?

In hypnotherapie wordt hypnose therapeutisch ingezet. Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. In tegenstelling tot hetgeen tijdens theaterhypnose gebeurt, behoud je altijd de controle over jezelf.
In deze therapie leer je op een andere manier naar jezelf luisteren. Daardoor kom je dichter bij je onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor ontstaan vaak nieuwe inzichten. Deze nieuwe inzichten kun je op je eigen manier toepassen om zo je doelen te verwezenlijken

Trance is een verandering in je niveau van bewustzijn, waardoor je in contact met je onbewuste kunt komen. Het onbewuste is het deel van je herinneringen en de indrukken die je vroeger hebt opgedaan. Je onbewuste kan vervelende gebeurtenissen onderdrukken, waar je in deze tijd last van kunt ervaren. De therapie kan helpen om allerlei soorten lichamelijke en/of geestelijke klachten inzichtelijk te krijgen of beter beheersbaar te maken. Daarbij kun je denken aan klachten als gevolg van een ernstige gebeurtenis is je leven, angsten, fobieën en vormen van verslaving of pijnklachten. Ook wordt hypnotherapie ingezet bij bij gezins – of relatieproblemen.

Werkwijze

Er vindt eerst een intakegesprek plaats waarbij de therapeut alle voor de therapie belangrijke informatie geeft. Naar aanleiding van de hulpvraag wordt over de aanpak gesproken en de frequentie van de therapie. 

Wij gaan er van uit dat een cliënt, in geval van lichamelijke klachten, een arts heeft geraadpleegd voordat de therapie van start gaat. Wij zijn altijd bereid tot overleg met de behandelend arts. Dat overleg vindt uiteraard alleen plaats met goedkeuring van de cliënt. De Therapeut is gehouden aan een zwijg­plicht, dus alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde.